Vejle Friskole er en enhedsskole, der optager børn uanset forældrenes sociale position, politiske overbevisning, religion eller nationalitet.

Formålet er at skabe en demokratisk skole, der bygger på samarbejde mellem børn, lærere og forældre. Vi ønsker at skabe et fællesskab, hvor barnets alsidige udvikling kan styrkes og hvor den sociale forståelse og indsigt bidrager til, at det enkelte barn føler sig accepteret.
Skolen medvirker til at opbygge et åbent miljø, hvor læring sker i meningsfulde helheder og sammenhænge, og hvor barnets evne til selvstændig stillingtagen udvikles gennem problemløsende undervisning.

Skolen arbejder for at udvikle barnets evne til at vurdere opgaver og problemer i forhold til et demokratisk samfund. Skolen skal videreudvikle barnets fantasi og skabertrang og styrke dets evner til at udtrykke sig gennem sprog, musik, billede og bevægelse.


Tilbage til forældremappen