Lærerne

Ann Kirstine Bech Nielsen
Mellemste

Dansk, Engelsk, Billedkunst

Birgit Bjerrisgaard
Ældste

Naturfag, Matematik, Matematik-vejleder

Birgitte Søllested Andersen
Yngste

Ordblinde-vejleder

Camilla Ravn
Yngste

Inklusions-vejleder, Dansk, Matematik, Håndværk/design

Ellen Mortensen
Yngste

Dansk, Matematik, Madkundskab

Gitte Haastrup Hansen
Yngste

Matematik, Idræt

Gitte Lykke
Yngste

Dansk, Matematik, Idræt, Naturfag

Heine Hamborg
Mellemste

Musik, Idræt, Ordblinde-vejleder

Henrik Kunz
Musiklærer
Henrik Rosendal
Musiklærer
Kirsten Hede
Mellemste

Dansk, Engelsk, Madkundskab

Kamilla Hermann
Mellemste

Dansk, Madkundskab, Håndværk/Design

Knud Riis
Ældste

Fysik, Dansk, Tysk

Mette Skjærris
Ældste

Dansk, Engelsk, Idræt, IT-vejleder

Pernille Sorth Lund
Ældste

Dansk, Samfundsfag, Historie, Idræt

Sarah Sparlund Olesen
Mellemste

Dansk, Matematik, Billedkunst

Tina Lægaard
Mellemste

Dansk, Matematik, Naturfag

Thomas Grandahl
Ældste

Dansk, Tysk, Idræt, Håndværk/Design

Thomas Schønemann
Ældste

Naturfag, Matematik, IT-vejleder (yngste)

SFO’en

Henrik Pedersen
SFO-leder

Kontaktperson for 2. kl.

Stine Knudsen
Pædagog

Kontaktperson for 3. og 4. kl.

 
 
Patrick Calundann
Pædagog

Kontaktperson for 0. kl. og førskolen.

Richard Bechmann
Pædagogisk medarbejder
Mette Vincent
Pædagogisk medarbejder

Kontaktperson for 1. kl.

Henrik Elkjær
Pædagogisk medarbejder

Kontaktperson for 3. og 4. kl.

Teknisk-administrativt personale

Annette Bak
Skolesekretær
Henrik Kækel
Teknisk Serviceleder
Peter Brill Andersen
Teknisk Service
Lene Nielsen
Teknisk Service
Mette Nørhede
Teknisk Service