Lærerne

Ann Kirstine Bech Nielsen
Mellemste

Dansk, Engelsk, Billedkunst

Birgit Bjerrisgaard
Ældste

Naturfag, Matematik, Håndværk/Design

Birgitte Søllested Andersen
Yngste

Ordblinde-vejleder

Camilla Ravn
Yngste

Inklusions-vejleder, Dansk, Matematik, Håndværk/Design

Gitte Haastrup Hansen
Yngste

Matematik, Idræt

Gitte Lykke
Yngste

Dansk, Matematik, Idræt, Naturfag

Heine Hamborg
Mellemste

Musik, Idræt, Ordblinde-vejleder

Henrik Kunz
Musiklærer
Henrik Rosendal
Musiklærer
Kirsten Hede
Mellemste

Dansk, Engelsk, Madkundskab

Kamilla Hermann
Mellemste

Dansk, Madkundskab, Håndværk/Design

Mette Skjærris
Ældste

Dansk, Engelsk, Idræt, IT-vejleder (mellemste/ældste)

Pernille Sorth Lund
Ældste

Dansk, Samfundsfag/Historie, Idræt, Geografi

Sarah Sparlund Olesen
Mellemste

Dansk, Matematik, Billedkunst

Tina Lægaard
Mellemste

Dansk, Matematik, Naturfag

Thomas Grandahl
Ældste

Dansk, Tysk, Idræt, Håndværk/Design

Thomas Schønemann
Ældste

Naturfag, Matematik, Talblinde-vejleder, IT-vejleder (mellemste/yngste)

SFO’en

Henrik Pedersen
SFO-leder
Stine Knudsen
Pædagog
Patrick Calundann
Pædagog
Josephine Lindeberg
Pædagogisk medarbejder
Henrik Elkjær
Pædagogisk medarbejder

Teknisk-administrativt personale

Annette Bak
Skolesekretær
Henrik Kækel
Teknisk Serviceleder
Peter Brill Andersen
Teknisk Service
Lene Nielsen
Teknisk Service
Mette Nørhede
Teknisk Service