Hvert år tager alle klasser på lejrskole. Det foregår i Hovedgrupperne eller to klasser sammen. Lejrskolerne er en helt central del af at være elev på Vejle Friskole.

Lejrskolerne og udenlandsrejserne giver børn og voksne mulighed for bla. at lære hinanden at kende fra andre sider end dem, man møder til daglig. Noget som betyder rigtig meget for klassernes social trivsel. Det vigtigste er dog, at de stærke og positive oplevelser og erfaringer børnene får gennem de mange lejrture og rejser, giver stor vægt og fylde i bagagen videre i livet.

Ved såvel lejrskoleophold som udlandsrejser, betaler forældre en del af udgiften til turen. For Yngste og Mellemste er det mellem 600 og 1.000 kr.
På Ældste er det mellem 1.150 og 2.700 kr.
I 9.klasse forsøger vi hvert år, at arrangere en filmlejrskole i København, hvor klassen med professionelle filmfolk laver deres egen kortfilm. Denne tur koster ca. 1200 kr. pr elev.


Vejle Friskole i Paris 2019

Lejrskole yngste

Yngste hovedgruppe tager som oftest på lejrskole i Jylland eller på èn af øerne. – Overskriften går ud på at besøge et mindre dansk samfund.

Lejrskole mellemste

I mellemste tager man nogle gange af sted hele hovedgruppen andre gange deles de ofte op i 3/4. klasse og 5/6. klasse.
Mellemste hovedgruppe rejser en del rundt i landet, og bl.a. hører Bornholm med til èt af de steder, der skal besøges i løbet af denne hovedgruppe. Det er også muligt, at man besøger et af de øvrige nordiske lande.


Lejrskole ældste

7. klasse er som den eneste klasse alene på lejrskole og turen går ofte til København.
8. og 9. klasse tager sammen på en sprog- og kulturrejse. Herigennem får de mulighed for at afprøve og træne deres færdigheder i fremmedsprog. De får også indblik i andre kulturer, deres historie og ser, hvordan andre mennesker har indrettet deres liv.
Rejsen foregår umiddelbart efter skolestart af hensyn til det sociale aspekt; det er vigtigt, at de unge fra starten oparbejder en forståelse af hinanden, samt får et godt grundlag for det efterfølgende samarbejde i hovedgruppen.
Rejsen vil tage udgangspunkt i samtiden, og hvad der er aktuelt lige nu.