Evalueringsplan

På denne side findes information vedrørende evaluering af undervisnings-forløb, de obligatoriske projektopgaver, prøver, karakterer, mv. Læs videre her

Evaluering for hovedgrupper

Hovedgrupperne evaluerer hvert år et aldersintegreret tværfagligt forløb, som afspejler skolens værdier … Læs videre her

Samlet evaluering for indsatsområder

Vi har i dette skoleår særligt fokus på fagligheden i dansk og matematik…
Læs videre her