Dette værdigrundlag er udarbejdet i samarbejde mellem bestyrelse, lærere og skoleleder i 1994 og redigeret i 2002.
Værdigrundlaget afspejler foruden skolens målsætning, den udvikling skolen har gennemgået siden starten i 1972, samt de værdier den nuværende bestyrelse og forældrekreds lægger vægt på.

Det overordnede mål med undervisningen på Vejle Friskole er…

  • ​Undervisningen skal bidrage til at udvikle det hele menneske. Derfor skal vi tilrettelægge undervisningen og undervisningens indhold med henblik på at styrke såvel den boglige, den praktiske, den musisk-skabende, den motoriske som den følelsesmæssige udvikling hos barnet.
  • Vi anser det for vigtigt at barnet kan udtrykke sig på så mange af disse planer som muligt. Barnets nysgerrighed er drivkraften, men vi vil også give barnet udfordringer på områder, det ikke selv bevæger sig ind på.

Det opnår vi ved at …


 

– Vejle Friskole 2007 –