Dette værdigrundlag er udarbejdet i samarbejde mellem bestyrelse, lærere og skoleleder i 1994 og redigeret i 2002.
Værdigrundlaget afspejler foruden skolens målsætning, den udvikling skolen har gennemgået siden starten i 1972, samt de værdier den nuværende bestyrelse og forældrekreds lægger vægt på.

Det overordnede mål med undervisningen på Vejle Friskole er…

  • ​Undervisningen skal bidrage til at udvikle det hele menneske. Derfor skal vi tilrettelægge undervisningen og undervisningens indhold med henblik på at styrke såvel den boglige, den praktiske, den musisk-skabende, den motoriske som den følelsesmæssige udvikling hos barnet.
  • Vi anser det for vigtigt at barnet kan udtrykke sig på så mange af disse planer som muligt. Barnets nysgerrighed er drivkraften, men vi vil også give barnet udfordringer på områder, det ikke selv bevæger sig ind på.

Det opnår vi ved at …


Følgende citater er fra 9.klasses afslutningstale til deres translokation i 2021:

– ”En anden ting, som vi også er glade for, er at I ofte har inddraget os i valg, der skulle tages. I har også altid været gode til at lytte til vores forslag og ideer.”

”Uanset hvordan man føler eller havde det, vidste man, at man kunne gå til enten en klassekammerat eller en lærer.”

”Efter så mange år på en skole lærer man meget, og vi synes at fællesskabet og sammenholdet har været det vigtigste for os, vi har lært at man skal være god mod ens medmennesker, og at man skal behandle andre som man godt selv vil blive behandlet.”

”Vi har nydt at gå på Vejle Friskole, og det har givet os en masse ting som vi kan tage med videre ud i fremtiden. Det gælder selvfølgelig alt det faglige, som vi har lært i timerne, men også lige så meget det at være en god ven eller en god klassekammerat.”