Højt skolefravær er en hindring for børns trivsel både socialt og fagligt. Det påvirker også klassernes trivsel, hvis der ikke er stabilt fremmøde i hverdagen. Derfor skal fravær holdes på et absolut minimum. Hvis et barn af den ene eller anden grund ikke kan møde i skole, skal forældrene give skolen besked pr. telefon ved dagens start. Hvis det ikke er muligt, skal barnet medbringe en seddel om grunden til fraværet eller sende besked til læreren på Intra.

Fritagelse

Ved ønske om fritagelse fra undervisningen i mere end to dage skal skolelederen inddrages. Hvis højt fravær skyldes dårlig trivsel eller sygdom informeres skolen om det, og vi holder et fælles møde med skole og hjem, så vi etablerer et samarbejde for at afdække årsager og nedbringe fraværet.

Ferier

Ferier udenfor skoleferien er med til at påvirke børns trivsel i skolen. Skolen giver ikke lektier med til ferierejser. Lærernes opgave er at give en god undervisning i klasseregi. Familien står derfor selv for at følge med i lektiebogen på Intra.

Køreplan – indsatser for barnet kan fx være:

  • Samtale med en faglærer, hvis fx matematik er svært
  • Aftale om trivselssamtaler med skolens inklusionsvejleder eller børnecoach
  • Henvisning til ”Åben rådgivning”
  • Kontakt til skolepsykolog
  • Hvis næste kvartal ikke viser et bedre fremmøde inddrages skoleleder
  • Familien inviteres til en samtale, hvor skoleleder deltager. Denne samtale kan have form af et konsultativt møde med skolepsykolog. Den kan også have form af en indskærpelse af, at skolegangen skal stabiliseres, og at det er forældrenes ansvar, at barnet kommer i skole.