Har du spørgsmål angående en plads på Vejle Friskole er du altid velkommen til at ringe til skolen på telefon 28126714.

Indmeldelse til førskolen:
Efter indsendelse af blanket optages barnet på ventelisten.
Børn til førskolen kan under normale forhold optages uden videre.
Indmeldelse til kommende års førskole, hvor der er oprettet venteliste, kan vente med samtale på friskolen, til der evt. opstår en ledig plads.

Indmeldelse 0. – 9. klasse:
Efter indsendelse af blanket, og hvis der er en ledig plads, inviteres forældre og børn til samtale på friskolen, og indmeldelse kan foretages.
Ønsker om optagelse til igangværende klasse godkendes af skolens leder og af klasselæreren.

Indmeldelsesblanket

  OBS: felter med * skal udfyldes. Vent venligst efter du har trykket "Send", da dette godt kan tage et par sekunder.
  Søskende på Vejle Friskole?


  Har barnet været henvist til psykolog, talepædagog eller terapeut?

  Hvis ja, hvad var henvisning / sårsagen?

  Skulle der senere end denne inmeldelse vise sig behov for henvisning af pædagogisk eller psykologisk karakter,skal skolen orienteres herom.


  Må barnet transporteres i privatbiler i forbindelse med ekskursioner, lejrskole, SFO, olign?


  Samtykke til at offentliggøre billeder og videoer på diverse medier
  I forbindelse med synliggørelse af skolens tilbud, hverdag mv. offentliggør skolen billeder i forskellige sammenhæng, herunder på forskellige sociale medier. Skolen offentliggør kun harmløse billeder af elever. Det afgørende kriterium i forbindelse med vurdering af eventuel offentliggørelse er, at den afbildede ikke med rimelighed må kunne føle sig udstillet, udnyttet eller krænket, f.eks. i markedsførings eller andet kommercielt øjemed.

  Må der ligge situationsbilleder af barnet på skolens hjemmeside/facebook?

  Vi erklærer os bekendt med skolens vedtægter, og kan gå ind for skolens værdigrundlag. Vi er blevet oplyst om skolen herunder om forældres pligt til at deltage i arbejdsdage og rengøring af skolen. Vi har bemærket, at der er en udmeldelsesfrist på 3 måneder, som vi er indforstået med at skulle betale for, såfremt vi måtte vælge at tage vort barn ud af skolen med kortere varsel. Indmeldelsen er først gældende når skolen har givet skriftligt tilsagn om dette.
  Enig


  Infolister
  Skolen har en praksis for at udarbejde og videregive Infolister til forældre, for at forældrene kan tage kontakt til hinanden i forbindelse med sociale arrangementer, legeaftaler eller lign.
  Hermed ønsker vi tilladelse til at videregive følgende oplysninger om barnet og forældre: Navn, telefon nr. og e-mail adresse.
  Vi gør opmærksom på, at dette samtykke til enhver tid kan tilbagekaldes. Der skal rettes skriftlig henvendelse til skolens kontor herom.
  Der gives samtykke til: At skolen må udlevere en klasseliste, hvori alene ovenstående personoplysninger indgår.


  I tilfælde af at der er fælles forældremyndighed, er begge forældre er enige om barnets skolegang
  Enig


  Behandling af persondata og vilkår for indmeldelse:

  Skolen har brug for at indhente personoplysninger om elever og dennes forældre i forbindelse med indmeldelse.

  Skolen anvender alene disse personoplysninger med henblik på at opfylde skolens forpligtelser som skole.

  Overordnet indsamler skolen almindelige personoplysninger om en elev som fx navn, adresse, telefonnummer, sygedage og andre nødvendige oplysninger for at drive skoletilbuddet. Skolen har dog også brug for at indhente eleven og forældrenes CPR-nummer. Når skolen indsamler cpr. nr. på eleven, skyldes dette bl.a. skolens forpligtelser over for Undervisningsministeriet i forhold til at kunne søge tilskud, og at Undervisningsministeriet kan kontrollere, at eleven ikke er registeret på flere skoler.

  Vi opbevarer data om elever og forældre i den tid det er relevant det vil sige fra indskrivning til ca. to år efter skolegangen afsluttes.

  Skolen indsamler også almindelige personoplysninger om forældrene. Dette gør skolen for at sikre sig nødvendige oplysninger i forhold til, hvem der er elevens forældremyndighedsindehavere og for bl.a. at kunne informere om skolens- og elevens forhold.

  Skolen har som udgangspunkt brug for følgende oplysninger om eleven og dennes forældremyndighedsindehavere:

  Data om elev

  • Navne, folkeregisteradresse og cpr. nr.

  Data for forældremyndighedsindehavere

  • Fars navne, cpr-nummer, folkeregisteradresse, telefon (privat samt arbejde), e-mail adresse:

  Data om mor

  • Mors navne, cpr-nummer, folkeregisteradresse, telefon (privat samt arbejde), e-mail adresse:

  Loyalitet over for Vejle Friskoles værdisæt, opsigelse af skoletilbuddet mv.

  Vi gør opmærksom på, at forældre skal gøre sig bekendt med skolens vedtægter via skolens hjemmeside, og at forældre skal være loyale over for skolens værdigrundlag. Desuden skal forældre holde sig orienteret om samt overholde bestyrelsens retningslinjer for fx deltagelse i rengøring på skolen mm.

  Jeg har læst og forstået Vejle Friskoles behandling af persondata og vilkår for indmeldelse.


  Ved indsendelse af denne blanket accepterer jeg ovenstående.
  Det er en forudsætning for barnets indmeldelse på skole, at forældremyndighedsindehaverne er enige om at melde barnet ind på skolen. Hvis den ene forælder har den fulde forældremyndighed, kan denne alene tage beslutningen om indmeldelse. Skolen kan kræve dokumentation for besiddelse af forældremyndighed. Sker der i løbet af barnets skolegang ændringer i forældremyndighedsretten, er forældrene forpligtet til at informere skolen herom.