“På personalesiden er vi så heldige at have dedikerede medarbejdere, som både vil udvikle nyt og værne om friskolens værdier og traditioner. Mange har været her i mere end ti år og det giver en god fast grund at stå på for de nye, som også kommer til.”

Uddrag fra skolelederens beretning


Skolelederens beretning september 2020


Her mere end 3 måneder efter berammet, kan vi så holde generalforsamling.

Efter et skoleår 19.20 som ingen havde kunnet forudse. I perioden op til marts måned var skoleår et godt år med fyldte klasser og udsigt til et år med musical og gode fællesskaber.

Sådan kom det ikke til at gå og specielt vores gode fællesskaber er under pres, nu hvor vores fremmeste opgave er at holde børn væk fra hinanden.

Også i samarbejdsfællesskabet med forældre og internt mærker vi, at fællesskaber skal plejes for at leve. Som om vi af alle ikke vidste det.

Alligevel ser vi i dag glade børn, som trives i nye former for skole, og grundlæggende har vi stadigvæk en skole med fokus på trivsel og gode fællesskaber. Det er rammen som er forandret.

Opbakningen fra forældrene har været stor, og vi har alle mærket viljen til at bakke op om nye retningslinjer, fjernundervisning og krav om, at også småsyge børn bliver hjemme.

Skolen er i disse år søgt af mange familier, og vi kan i år igen melde udsolgt i alle klasser. Det er af stor betydning for økonomien.

Bedst er det dog, at jeg oplever, at vores gode omdømme i byen er afgørende for, at mange søger os og fortæller, at de har hørt om vores gode skole. Helt almindeligt er det, at nye familier kommer forbi mit kontor efter en tid og fortæller om glade børn og nye venner.

De fortæller også om den gode modtagelse de har fået i forældrekredsen. Det er sådan vi gerne vil have det.

Ansatte på friskolen har som alle andre oplevet, at hverdagen blev sat på pause, rengøringen ligger vandret og gør alt hvad de kan, for at vi andre kan arbejde i sikre rammer. De lykkes med det hver dag, det er utrolig flot klaret.

Lærere og pædagoger kæmper med overblik over retningslinjer og hvad der er muligt. I starten var ”nej” det ord vi brugte mest, men efter sommerferien er der flere muligheder.

Det er imponerende, hvordan deres entusiasme for at lave god skole kommer til at finde nye veje en i uafbrudt strøm.

Alligevel er det sådan, at vi føler os som en del af det som alle går igennem, vi har alle måttet yde noget særligt for at lykkes i øjeblikket.

Økonomisk sluttede finansåret 2019 med et fint overskud på 510.000 kr. Det er vi glade for nu, hvor første halvår af 2020 ser helt anderledes ud end budgetteret.

Derfor vil jeg også i denne beretning bruge tid på at se frem. For hvad kan vi forvente af fremtiden? Vi kan forvente, at også en del af 2021 og måske længere vil kræve særlige vilkår at drive skole under.

Vi er i første halvår af 2020 blevet økonomisk ramt af stærkt stigende udgifter til rengøringsmedarbejdere og rengøringsmidler. Dette behov for at øge budgettet ser ikke ud til at ændre sig foreløbigt, mens kompensationen for de ekstra udgifter er ophørt.

I første halvår er vi reddet økonomisk af, at lejrskolerne blev aflyst og at driften lå stille på flere områder, mens skolen var lukket ned. Det vil næppe være noget som gentager sig, vi forventer, at lejrskolerne kan afholdes i 2021.

Derfor må vi indstille os på øgede udgifter i det samlede budget. I første omgang er skolepengene steget med 80 kr. pr barn fra oktober 2020.

Når hverdagen, hvordan den så ellers kommer til at se ud, er kendt, kan vi igen få balance og ro i driften. Forventeligt vil 2020 ende med et underskud i regnskabet, men dog ikke mere, end at vi kan leve med det. Jeg vil dog ikke turde give et bud på størrelsen endnu.

Det kan man kalde turbulens, men stærke fællesskaber og sammenhold går ikke af mode og har også denne gang være afsæt for, at vi kan lykkes på trods.