“På personalesiden er vi så heldige at have dedikerede medarbejdere, som både vil udvikle nyt og værne om friskolens værdier og traditioner. Mange har været her i mere end ti år og det giver en god fast grund at stå på for de nye, som også kommer til.”

Uddrag fra skolelederens beretning


Skolelederens beretning maj 2019


Det forløbne skoleår har budt på afslutning af skolens ombygning. Vi har nu over tre år fået to nye køkkener. Et skolekøkken og et SFO-køkken. Vi har fået lavet nyt billedkunst- og tekstillokale, tre forberedelseslokaler, et grupperum til Ældstes elever og et nyt førskole/SFO-hus og et nyt musiklokale.

Som den politiske situation er lige nu, med udsigt til evt. beskæring i koblingsprocenten, kan vi glæde os over, at vi fik sat skub i den proces lige i rette tid. Samtidig er det en stor fornøjelse at se lokalerne blive brugt flittigt. Ikke mindst det nye skolekøkken, som er i brug næsten hver weekend og også rummer køkkenskole, fællesspisning og så alt det løse. Der er gået mange kvadratmeter i det køkken, men så kan det også bruges til det meste.

Pædagogisk set har vi i det forløbne år udviklet en helt ny model at køre Ældste efter. Vi har i et lille udvalg arbejdet med at gøre Ældste til det sted, hvor der er endnu mere fokus på fællesskaber, nysgerrighed og at gøre alle parat til at kunne tage en ungdomsuddannelse efterfølgende. Det har være en proces, som har strakt sig over hele året, og til næste skoleår går vi i gang.

Det har også været første år, hvor vi har skullet arbejde med inklusion af flere børn med særlige vanskeligheder end, vi har prøvet før. Det er den vej udviklingen går ikke alene hos os, men også i resten af skoleverdenen. Flere og flere børn har det svært, ikke bare i skolen, men også i resten af livet. Vi har derfor lagt et stort arbejde i at dygtiggøre os i forhold til at anvende de mange støttetimer bedst muligt. Til fordel for det barn, som har støtten, men også tænkt ind i klassesammenhængen. Det er stadigvæk nyt, men generelt er jeg meget tilfreds med de mange lærer og pædagoger, som tænker med, prøver af og finder nye veje. Jo, Vejle Friskole er stærke på værdier om fællesskab og gode relationer.

I det forgangne år forsøgte skolen og ikke mindst bestyrelsen at skubbe nyt liv i de forpligtigende fællesskaber hos jer forældre. Det blev en meget behersket succes, vi kunne ikke få udvidet rammen for, hvad vi kan gøre sammen ret meget. Jeg vil dog gerne nævne ”Stafet for livet” og fællesspisning, som noget at det, som også i fremtiden vil kunne styrke samværet omkring skolen. Vi giver ikke op, nye initiativer vil komme, og vi håber på, at I vil være med.

Økonomisk set kom vi ud af 2018 med et overskud på 331.000 kr. Hvilket er helt tilfredsstillende også set i lyset af ombygningerne. Skolens økonomi er god, og vi vil være i stand til at klare nedskæringer i koblingsprocenten. Ikke uden besparelser, ikke uden rynker i panden eller nye prioriteringer, men vi kan klare det. Alligevel håber jeg på, at Mette Frederiksen får mødt gode skolemennesker derude i valgkampen, som kan forklare, at vi ikke kan beskyldes for at overse vores sociale ansvar. Det er på alle måder forkert at tro sådan. Jo, hos os er der både børn af velhavende familier, og familier på overførselsindkomster. Vi tager også vores del af ansvaret i forhold til børn med særlige vanskeligheder. Så Mette for katten, kom til fornuft!

Under alle omstændigheder er Vejle Friskole en sund forretning med nogle solide og fremtidssikrede værdier.