Betaling

Prisen er pr. måned, for i 12 måneder at have et barn til at gå på Vejle Friskole.
I førskolen koster det 2.502 kr. i 4 måneder.

Skolepengene reguleres hvert år pr. 1/8 med 3 %.
Skolepengene tilmeldes til PBS for at lette skolens administration.

Der kan søges tilskud til dækning af en del af skolepengene gennem en fripladspulje, som staten stiller til rådighed. Ansøgningen skal være fremsendt inden udgangen af juni måned i det foregående skoleår. Ansøgningsskema udleveres fra skolens kontor eller printes fra skolens intranet.

Skolen får først svar på de endelige tilskud fra ministeriet i december. Ind til da laver skolen en første vurdering af tilskuddet og efterfølgende reguleres tilskuddet til den endelige sats.

Skolens konto nr.:
0758-3223906302


Pris

1 barn: 1.533 kr. pr. måned
2 børn: 2.555 kr. pr. måned
3 børn: 3.066 kr. pr. måned
4 børn: 3.577 kr. pr. måned

Førskole: 2.502 kr. pr. måned