Tilsynsførende på Vejle Friskole er Knud Nørregaard.

Krav til den tilsynsførende For at blive certificeret tilsynsførende skal man have de nødvendige faglige og pædagogiske kvalifikationer til at kunne vurdere undervisning på grundskoleniveau. En tilsynsførende skal udtale sig om, hvorvidt eleverne får en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. Den tilsynsførende skal gennemgå et kursusforløb og certificeres af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

Læs mere om certificeringsuddannelsen på Fordelingssekretariatets hjemmeside.

Hvert år skal den tilsynsførende overvære mindst en hel skoledags undervisning. Mange vælger dog at aflægge flere og måske kortere tilsynsbesøg, som er fordelt ud over skoleåret. Den tilsynsførende skal en gang om året aflevere en skriftlig tilsynserklæring til forældrekredsen og skolens bestyrelse om tilsynet. Det er skolens ansvar, at tilsynserklæringen bliver udleveret til skolens forældre. Tilsynserklæringen skal offentliggøres på skolens hjemmeside. Lever skolens undervisning ikke op til kravene Hvis den tilsynsførende vurderer, at undervisningen ikke lever op til lovgivningens krav, er det den tilsynsførendes ansvar at følge op på følgende måde: Den tilsynsførende giver skolen et påbud om at forbedre forholdene. Skolen skal have en frist på mindst tre måneder. Hvis undervisningen stadig er mangelfuld, skal forældrekredsen og skolens bestyrelse høres. Er der efter den tilsynsførendes vurdering stadig ikke opnået den nødvendige forbedring, skal den tilsynsførende indberette sagen til Kvalitets og Tilsynsstyrelsen.