På Vejle Friskole har vi mange gode traditioner og mærkedage. Det er en vigtig del af skolens profil og vi har stor opbakning både blandt elever og forældre, når vi holder høstfest, sommerfest eller forårskoncert. Ved at være sammen elever, forældre og ansatte understøtter vi fællesskabet og lærer hinanden bedre at kende.


Julefest

Julefesten arrangeres hvert år af friskolens Mellemstes børn, og den ligger normalt placeret om eftermiddagen en af de sidste torsdage op mod jul.
Rundt på skolen er der forskellige juleværksteder, hvor man bl.a. kan lave nissespil, lave juledekorationer, julepynt og nyde et glas gløgg og æbleskiver i Cafeen.
Der vil komme Luciaoptog bestående af elever fra Mellemste hovedgruppe.


Fastelavn

Fastelavnsfesten er et farvel til vinteren.
Det er også festen, hvor alle – store og små, lærere og de forældre, der har lyst og tid, er klædt flot på til tøndeslagning. Derudover bider vi til bolle, laver stafetløb bl.a. sækkevæddeløb og traditionelle sanglege.
En farverig dag med mange fantasifulde udklædninger.


Høstfest

Høstfesten er en fest for hele familien, hvor Ældste hovedgruppe står for indhold, mad og den traditionsrige tombola i salen. Hele overskuddet fra festen går til Ældstes lejrskoler.

Klasserne i Ældste sælger kaffe og kage også her går overskuddet til deres udenlandslejrtur.


Fællesemneuger

I løbet af et skoleår, har alle klasser – på tværs af klassetrin, hvert år et fælles emneforløb.
Emneforløbet er tværfagligt.
Hvert andet år drejer det sig om et praktisk-musisk emneforløb, der gennem tiderne er blevet sat op forskellige steder bl.a. i Bygningen. Vi har for eksempel lavet en kavalkade over Vejle Friskole gennem tiden, vores egen fortolkning af nordiske gudesagn eller Den lille prins.

Hvert andet år foregår hele emneforløbet på selve friskolen. Der har blandt andet været temaer som Matematik i byen – byen i matematikken, H.C. Andersens fortryllende univers, Tid.

Sommerfest

Hvert år afholdes der sommerfest på friskolen, som er arrangeret af sommerfestudvalget.
Festen er for alle friskolens børn, forældre og ansatte, og den afholdes som udgangspunkt på sportspladsen over for skolen.
Der er forskellige boder. Det kan være kaste flødeskum efter en, hoppeborg, kaste dartpile – med gevinster og hamre søm i på tid.
Det er en festlig og farverig dag.