Trivselsundersøgelse 2022

Om forskellen på meget enig og enig eller meget tit og tit

Vi har i løbet af november lavet trivselsundersøgelse på skolen. Vi valgte at stille de samme spørgsmål som i sidste undersøgelse, der ligger før Corona, for at have et sammenligningsgrundlag. Og hvad er der så sket?

Ja, tendensen er, som vi hører det fra andre skoler, at vores børn er i lavere trivsel end de plejer at være. Almindeligvis har vi trivselsundersøgelser med meget høje scorer. Nu er flere elever forsigtige i deres bedømmelse af deres egen trivsel og deres skoletrivsel. Langt de fleste er fx enige i, at de føler, at de hører til på deres skole, eller at de har gode kammerater i klassen eller kan lide fagene. Før Corona var flere meget enige. Vi har også flere som giver udtryk for en følelse af at være alene eller børn som har svært ved at koncentrere sig. Tendensen er tydeligere hos de ældste børn end hos de yngste.

Vi har alle en opgave foran os, som vi godt ved, hvordan vi skal løse. Der er brug for nære sociale relationer også udenfor skærmen, der er brug for de forpligtende fællesskaber hos os og hjemme i fritiden. Der er brug for glæde, humor og popkorn om onsdagen i så rigelige mængder, at det kan feje de svære tanker af banen.

Alligevel er konklusionen at langt de fleste børn trives, dog lidt mindre end før Corona.