* Du skal være med til at andre på skolen befinder sig godt.
* Du skal respektere andres arbejde og ting.
* Du skal reparere eller erstatte ting du ødelægger.
* Du skal være ude i frikvartererne, men må gerne være inde, hvis du trænger til ro.
* Du skal benytte tunnelen, hvis du skal på den anden side af Horsensvej.
* Du må færdes overalt på skolens grund -undtaget parkeringspladsen og arealet foran hovedbygningen.
* Du må forlade skolens grund i frikvartererne, når du går i 7., 8. eller 9.kl.
* Du må ikke ryge i skoletiden.

Tilbage til forældremappen