På Vejle Friskole begynder førskolen 1. april i det kalenderår, hvor barnet fylder 6. I løbet af efteråret før får forældre besked om, hvorvidt deres barn er optaget på skolen. Vi inviterer til et møde i november, hvor vi fortæller generelt om skolegang på friskolen, og om hvordan skolestarten foregår.
Får ens barn tilbudt en plads, betales prisen for førskolen i to rater inden skolestart, som depositum. Vælger man som forældre en anden skole, refunderes depositum ikke.