Vejle Friskole har klasser fra førskole og til og med 9. klasse. Der er en klasse på hver årgang, i alt har vi plads til 209 elever. Fra førskolen, som starter først i april og til 6. klasse har vi 20 elever i hver klasse, og fra 7. til 9. klasse har vi 23 elever. Vi tilstræber, at der i alle klasser er cirka lige mange drenge og piger.


Klasser og hovedgrupper

Skolen er som nævnt en ét-sporet skole med klasser fra 0.- 9.kl fordelt på 3 Hovedgrupper.
Klassekvotienten er max 20 elever i Yngste og Mellemste hovedgruppe, og i Ældste er den maximale klassestørrelse 23 elever.

Klasserne er fordelt på 3 Hovedgrupper:

– Yngste 0.-2.kl.
– Mellemste A / B 3.-4.kl / 5.-6.kl. .
– Ældste 7.-9.kl.
Det kan forekomme at denne opdeling fraviges.

Formålet med hovedgruppestrukturen er, at klasserne inden for de forskellige hovedgrupper kan udvikle deres samarbejde helt efter, hvordan de ønsker at planlægge året. Det kan betyde, at man vælger at have fælles timer i idræt, bibliotek og fællesmøder mv. eller tage ud af huset sammen. På denne måde opvejes ulemperne ved den lille klassestørrelse, for her er der mulighed for tilknytningen til en større gruppe. Men primært skal klasserne i hovedgrupperne samarbejde i emnefag, både hvad angår planlægning og gennemførelse.
Hovedgruppelærerne udgør et lærerteam, der bl.a. samarbejder om den daglige undervisning og om de faglige og sociale forhold i klasserne. Desuden udarbejder lærerne en fælles årsplan for hovedgruppen, som forelægges forældrene på det første forældremøde.