Vejle Friskoles kostpolitik

Principperne for Vejle Friskoles kostpolitik er udarbejdet af bestyrelsen med inddragelse af personalet i både skole og SFO og vil være et fælles grundlag for et kontinuerligt fokus på sund mad på Vejle Friskole.

Vejle Friskoles kostpolitik er et dynamisk princippapir. Personalet udarbejder retningslinjer for, hvordan principperne implementeres. Det vil i dagligdagen være personalets vurdering, om der leves op til principperne.

Formål

På Vejle Friskole er vi optagede af begrebet ”madkultur”, som for os handler om at vække børnenes nysgerrighed ved at lære dem godt håndværk, ved at skabe bevidsthed om årstidsbestemte råvarer og ved at udfordre dem med nye smagsoplevelser.

Den mad, børnene indtager i deres dagligdag på skolen, bør være sund og varieret, og der bør være god tid til at spise maden. Dette overordnede princip rækker ud mod både forældre og skole, da forældrene står for madpakken, og skolen tilrettelægger den tid, der er til at spise. I forbindelse med den daglige madpakkespisning såvel som andre måltider på skolen er det vigtigt, at eleverne oplever værdien af et fællesskab omkring måltiderne.

 

 

 

Skolen

Vejle Friskole lægger vægt på i samarbejde med forældrene at lære børnene gode mad- og levevaner. Der er fokus på sund mad, når der laves mad i skoletiden og i SFO'en. Skolen og SFO’en optræder som gode eksempler – også ift. at finde sunde alternativer til slik og kage.

Vi ønsker ikke nultolerance ift. sukker m.m. Vi vil hellere håndhæve princippet ”alt med måde”.

Forældre

På Vejle Friskole forventes det, at eleverne har mad med hjemmefra, og at denne er fornuftig og rigelig. Forældrene har til enhver tid ansvaret for indholdet af børnenes madpakker. Vi opfordrer til sund mad, der giver børnene energi til en hel skoledag.

Når børnene deler ud i forbindelse med fødselsdage, er det op til forældrene, hvad der deles ud. Vi opfordrer til, at man overvejer sunde alternativer og på forældremøder i hver klasse laver aftaler om uddeling til fødselsdage, så der er fælles fodslaw i den enkelte klasse.

Der kan i øvrigt findes ideer og viden om kost og madpakker på følgende link: http://altomkost.dk/

Bestyrelsen, 2019