Vejle Friskole er mobilfri skole. Det betyder, at børnenes medbragte mobiler bliver låst inde ved skoledagens start. De udleveres igen, hvis de skal bruges i undervisningssammenhænge, eller når skoledagen slutter.

Vi er mobilfri fordi:

  • Børns fællesskaber understøttes bedre uden en skærm som mellemled.
  • Børn har brug for pauser fra de mange input, som mobilerne giver. Det skaber ro i hovedet at være i den virkelige verden.
  • Sociale mediers indflydelse på børnenes sindsstemning flytter hjem til familierne, som har ansvaret for hvad barnet er en del af der.