Overordnet set foregår evalueringer af skolens arbejde i mange forskellige fora og konstellationer, som inddrager skolebestyrelsen, forældre, medarbejdere, ledelse og børn.

Skolens værdier afspejles i en samtalekultur, hvor alle kan komme til orde.

 

Samlet evaluering for indsatsområder

Lovpligtig evaluering

Lovgivning omkring evaluering på friskoler:
Friskoleloven § 1b stk. 1
”Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene om sit syn på elevernes udbytte af
skolegangen.”
I Friskoleloven § 1b stk. 2
”Som led i undervisningen skal skolen løbende foretage evaluering af elevernes udbytte.”
I Friskoleloven § 1b stk. 3
”Skolen skal regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en
plan for opfølgning på evalueringen.”
Skolen skal offentliggøre resultatet af evalueringen og opfølgningsplanen (de væsentlige
konklusioner).


Pædagogik og didaktik

Skolens evalueringer foregår i samtale og på skrift i forskellige fora alt efter relevans.

I det forløbne år har vi på Vejle Friskole haft særligt fokus på to områder, som er skolens værdier og et udviklingsprojekt i Yngste og Mellemste hovedgruppe. Dermed afsluttes et forløb hvor alle tre hovedgrupper har evalueret og udviklet deres hovedgrupper i forhold til fx inklusion, fag og pædagogik.

I et samarbejde mellem skolens bestyrelse, medarbejdere og ledelse har vi på en pædagogisk dag arbejdet med en filosofisk tilgang til skolens værdier.
Forløbet blev pga. Corona afbrudt og tages op igen næste år. I den forbindelse vil skolens værdier bliver revideret.

Overordnet set foregår evalueringer af skolens arbejde i mange forskellige fora og konstellationer, som inddrager skolebestyrelsen, forældre, medarbejdere, ledelse og børn. Skolens værdier afspejles i en samtalekultur, hvor alle kan komme til orde.

Vejle Friskole samarbejder også med skolens tilsynsførende med evaluering for øje. Skolen har faste udvalg, som løbende evaluerer, lige som der er et årligt fællesmøde mellem alle skolens ansatte og skolebestyrelsen. Skolen har tradition for at børnenes perspektiv hurtigt inddrages
både ved direkte at inddrage dem, men også gennem det pædagogiske arbejde mellem
medarbejderne.