Vi har i dette skoleår særligt fokus på fagligheden i dansk og matematik. Arbejdet samler vi i to fagudvalg, hvor alle lærere som underviser i fagene deltager. Men læseindsatsen er mere vidtrækkende end alene faget dansk. Der læses i alle fag, og det er vigtigt, at eleverne får lært de rette strategier også til den faglige læsning.

Samlet evaluering for indsatsområder

Læsetiltag

Vi har i dette skoleår særligt fokus på fagligheden i dansk og matematik. Arbejdet samler vi i to fagudvalg, hvor alle lærere som underviser i fagene deltager. Men læseindsatsen er mere vidtrækkende end alene faget dansk. Der læses i alle fag, og det er vigtigt, at eleverne får lært de rette strategier også til den faglige læsning.

Sidste skoleår blev Birgitte Andersen fra Yngste færdig med sin uddannelse som læsevejleder, og nu er hun ankerkvinde i forhold til de elever, som har vanskeligheder med læsning. Hun vejleder lærere, elever og forældre, og når det er nødvendigt inddrager hun også den kommunale læsekonsulent. På den led er vi altså godt hjulpet i forhold til at hjælpe disse elever. Birgittes engagement er stort, og der er vigtigt for os alle, at vi kan få den bedste vejledning.
I august var vores ordblinde elever samlet en dag, hvor de sammen med Birgitte snakkede og underviste hinanden. De var glade for at møde ligesindede og udveksle erfaringer.

I september var alle lærere på besøg på Kragelund Efterskole, som har et særligt fokus på elever med læsevanskeligheder, og de fik viden om, hvordan vi bedst hjælper eleverne med at anvende ny teknologi og meget andet.

Også i klasseundervisningen er der særlig opmærksomhed på læsning.


Aldersgrupper

Yngste har i øjeblikket en indsats omkring lixtal og læsning, hvor hver enkelt elev kender sit lix-tal og læser på dette niveau. Eleverne følger selv deres fremskridt via en test og vælger så bøger i lix-kasserne, som passer til dem. Fire elever i Yngste går i øjeblikket på et læseløft-kursus, som skal give dem mulighed for en yderligere progression.

Mellemste og Ældste arbejder blandt andet med læseteknikker som fx indholdslæsning, overblikslæsning, punktlæsning og før/efter-læsning og ikke mindst hastighed.

Læsningen er godt understøttet af læsbåndet. Der er virkelig stille på skolen mellem 8.10 og 8.30, hvor der læses. Det viser, at eleverne har taget det til sig.

Vi har i løbet af sidste skoleår og i år afholdt 3 pædagogiske eftermiddage om læsning for at sikre, at tiltagene bliver en del af hverdagen og at vi følges ad i udviklingen.

Det sker jævnligt, at jeg bliver spurgt, om Friskolen fagligt kan følge med folkeskolen. Det skyldes vel, at det er der jeg kommer fra, og at det ser ud til at være et interessant tema. Nu er folkeskolen, jo mange ting, men som et generelt svar, så ja. De tiltag vi har på friskolen er helt analoge med, det jeg kender fra folkeskolen, hvor interessen for læsning også er stor og tiltagene mange.