Børnene på Vejle Friskole lærer fra de er helt små at samarbejde og hjælpe hinanden

Børnene på Vejle Friskole lærer fra de er helt små at samarbejde og hjælpe hinanden. Det gælder både i en klasse, men også når vi samarbejder på tværs af klasser. Vi ved, at trivsel ikke kommer af sig selv, og derfor bruger vi tid på at lære eleverne at tage hensyn til hinanden og kunne se, hvad den som står ved siden af har brug for. Hvert år har vi faste tilbagevendende traditioner, hvor eleverne arbejder sammen på tværs af alle klasse. Det gør vi for, at der opstår en forståelse for forskelligheden.

En stor dreng i 9. klasse kan fint puste på knæet eller hjælpe med at lave et sandslot i sammen med en pige i 1. klasse. På den måde lærer børnene at tage ansvar for hinanden og forpligtige sig i forhold til hinanden.
Når der opstår konflikter mellem børnene sørger vi for, at de sammen finder en god løsning på deres uenighed sammen med en voksen, børn vil gerne kunne agere i deres eget liv og finde en udvej, når noget er svært.