Vi lever i en tid i konstant forandring. Derfor har det stor betydning, at vi på Vejle Friskole har valgt at fokusere på at bibringe børnene både viden og redskaber til at handle og virke i den fremtid der skal blive deres.

Netop fordi verden udvikler og forandrer sig så hurtigt, er det af stor betydning, at vi har taget stilling til hvilke faglige og personlige kompetencer vores børn skal have med i bagagen.

På Vejle Friskole har vi gennem vores værdigrundlag bl.a. lagt vægt på ..

– at styrke selvværd
– at styrke selvstændig stillingtagen
– at styrke evnen til at fungere socialt
– at styrke ansvarlighed

Desuden har vi valgt at give børnene en høj grad af faglig kompetence inden for dansk, matematik, sprogfag, fysik og de praktisk-musiske fag.

Hele skolens arbejde bygger desuden på et helhedssyn, hvilket vil sige, at vi ikke tillægger nogle fag eller områder større vægt end andre, ligesom vi søger mangfoldigheden i den personlige udvikling frem for afgrænsede kundskaber.

Alt dette vægter vi i hverdagen gennem en varm og vedkommende voksenkontakt, der respekterer børnenes meninger, følelser og ikke mindst deres forskellighed. Børnene møder skolen med vidt forskellige forudsætninger, hvorfor krav, forventninger og i særlig grad undervisningen må være tilpasset det enkelte barn.

Tryghed er forudsætningen for al menneskelig udvikling og kun gennem den og gensidig respekt, kan vi nå de mål vi i fællesskab stiller op.

Har man som forældre valgt Vejle Friskole skal man kunne stå inde for det som skolen står for. Derfor er samarbejdet forældre og skole imellem prioriteret højt, så man sammen kan udvikle skolen til et kraftfuldt fundament for børnenes fremtid.


Tilbage til forældremappen