Bestyrelsen består af syv medlemmer, som skal være forældre på skolen eller medlem af skolekredsen. Bestyrelsen sammensættes så udskiftningen sker løbende. Således at medlemmerne ikke alle skiftes ud på en gang. Bestyrelsen vælger selv sin formand og konstituerer sig på det første møde efter generalforsamlingen.

Skolen har altså to vælgende organer; generalforsamlingen og forældremøderne.


Tilbage til forældremappen