På forårets forældremøder skal hver klasse vælge én person til aktivitetsrådet. Rådet har en række opgaver, hvoraf nogle er meget vigtige i forhold til skolens drift, andre i forhold til at opretholde faste traditioner.

Det drejer sig eksempelvis om planlægning og afvikling af arrangementer som sommerfest og arbejdslørdage.
Fundraising er også et vigtigt arbejdsområde, der naturligt vil høre under Aktivitetsrådet.

På en lille skole som Vejle Friskole, er der altid særlige ønsker og behov, som kun vil være muligt at realisere med hjælp fra fonde eller andre pengestærke organer.


Tilbage til forældremappen