Hvis et barn af den ene eller anden grund ikke kan møde i skole, skal forældrene give skolen besked pr. telefon ved dagens start. Hvis det ikke er muligt, skal barnet medbringe en seddel om grunden til fraværet.

Skal barnet fritages for undervisning i op til to dage, sker dette ved henvendelse til klasselæreren.

Drejer det sig om mere end to dage, skal anmodning om fritagelse være skriftlig til skolens leder.

Familiers ferier bør så vidt muligt henlægges til skolens ferieuger og lukkedage.


Tilbage til forældremappen