Elever:
Der er rygeforbud på Vejle friskole for alle elever.
Det er forældrenes ansvar at opdrage deres børn, herunder drøfte sundhed og rygning med dem.

Forældre /ansatte og øvrige brugere:
Rygeforbuddet gælder også for alle forældre, ansatte og øvrige brugere af skolen. I forbindelse med forældremøder eller andre arrangementer på skolen må der heller ikke ryges på skolens matrikel.
Skolen sørger for, at der på mellemtrinnet og i overbygningen undervises i sundhed, samt i rygningens skadelige virkning.


Tilbage til forældremappen