Yngste:
I yngste hovedgruppe er der hjemmearbejde i dansk og matematik.
Hjemmearbejdet i dansk består hovedsageligt af læsetræning. Eleverne gennemgår i fællesskab
læseteksten i skolen, og derefter øves læsningen af denne tekst hjemme. Derudover kan der forekomme skriftlige opgaver, der skal gøres færdige hjemme.
I matematik får eleverne udleveret mapper med træningsopgaver. Indholdet i disse mapper er stof, der er gennemgået i klassen, samt mere generelle opgaver.
Eleverne afleverer regelmæssigt mapperne til gennemsyn efter aftale med læreren.

Mellemste:
I mellemste hovedgruppe er der hjemmearbejde i dansk, matematik, tysk og engelsk.
Hjemmearbejde i dansk består af læse- og grammatiktræning. Eleverne låner frilæsningsbøger på biblioteket, som læses hjemme. Derudover er der læselektier, når klasserne læser fælles romaner.
Eleverne får udleveret mapper med grammatikopgaver. Indholdet i disse mapper er stof, der er gennemgået i klassen, samt mere generelle opgaver. Mapperne afleveres regelmæssigt til gennemsyn efter aftale med læreren.
I 5. og 6. klasse vil der være større skriftlige afleveringsopgaver, samt andre opgaver f.eks. i forbindelse med projektarbejde.
I matematik får eleverne udleveret mapper eller hæfter med træningsopgaver. Indholdet i disse mapper er stof, der er gennemgået i klassen, samt mere generelle opgaver. Eleverne afleverer regelmæssigt mapperne til gennemsyn efter aftale med læreren.
I sprogfagene er der hjemmearbejde i 5. og 6. klasse. Eleverne skal øve teksten og gloserne til næste lektion.

Ældste:
I ældste hovedgruppe kan der være hjemmearbejde i alle boglige fag. Hjemmearbejdet kan have flere forskellige formål: Måske er man ikke blevet færdig
med en række konkrete opgaver i en bestemt time, måske er det forberedelse til de næste lektioner i faget.
Det kan også være en afprøvning af om gennemgået stof er forstået.
En anden væsentlig begrundelse for hjemmearbejde kan være at større opgaver kræver mere tid og ro til fordybelse end det er muligt at skabe på skolen. Dette kan f.eks. være almindelige afleveringsopgaver, skriftlig fremstilling, problemregning.
Når hjemmearbejdet er svært
Det sker at børn og forældre oplever, at hjemmearbejdet er for svært eller for meget i en periode. Så er det vigtigt at henvende sig til læreren og få en aftale om, hvordan der arbejdes hjemme i en periode. Det kan være at aftalen er, at lektierne skæres ned eller helt ophører i en tid. Det er vigtigt for børnenes trivsel, at lektierne ikke giver anledning til for store konflikter eller giver barnet en fornemmelse af ikke at slå til. Generelt er øvelse hjemme i læsning og fx tabeller og gloser fint, men lektier er generelt ikke afgørende for indlæring af nyt stof, det foregår bedst i skolen. Så fungerer det ikke, så giv os besked.


Tilbage til forældremappen