Du opnår digital dannelse ved at indgå i trygge og værdiskabende samspil med andre mennesker i den vituelle verden. Det gør du ved at forholde dig positiv, men også kritisk til andre brugere. Og nøje overveje egne og andres intentioner, handlinger og udtryksformer i den virtuelle virkelighed.

Digitale færdigheder
Du udviser simple digitale færdigheder på computer og mobil ved f.eks. at chatte, blogge, købe og sælge, oprette profil, lave festinvitationer, interessegrupper samt deltage i gaming og ligende. Du har avancerede færdigheder, når du kan programmere f.eks. applikationer, hjemmesider, databaser eller lave billed- og videomanipulationer.

Digitale kompetencer
Selv computerhajer kan savne digital kompetence, hvis evnerne bliver brugt på internettet til ulovlige eller uetiske formål, der kan såre eller gøre livet besværligt for uvidende og uskyldige mennesker. Du har opnået digital kompetence, når du forstår både at bruge dine digitale færdigheder, så du indgår i værdiskabende sammenhænge med andre og samtidig udviser digital dannelse i din ageren på internettet.
Digital dannelse er en del af at være digital kompetent. Sat på en ligning kan det udtrykkes således:

Digital dannelse + digital færdigheder = digital kompetence

På Vejle Friskole er digital dannelse også:

 • At kunne navigere som individ i samfundet
 • At kunne begrænse brug/afhængighed
 • Husk stadig kildekritik – hvem er afsenderen
 • Forståelsen for at ”Nettet” er rigtige mennesker.
 • Designe, konstruere, lave layout, at bruge IT kreativt
 • Forståelse for hvad man kan skrive/filme – hvad kan deles
 • Kritisk sans: for selvet, fællesskabet, og i fht.
 • Læring/udvikling
 • Procesorientering: at turde være i det, vi lærer også af fejl
 • Forståelse for, at man er DATA, der bliver solgt
 • Forståelse for, at vi alle bliver overvåget
 • Undervisning i netetik, f.eks. børns vilkår
 • At kunne navigere værdibaseret
 • Alm. dannelse, respekt omsorg
 • At kunne holde fokus på én ting ad gangen.

Tilbage til forældremappen