Staten afsætter årligt en pulje penge til befordringstilskud til fordeling blandt elever på landets frie grundskoler. Beløbet er blevet kraftigt beskåret det seneste år. Derfor har friskolens bestyrelse valgt at fordoble statens tilskud overfor elever/ familier, der var tilknyttet friskolen under den gamle ordning, hvorimod nye forældre alene vil få tilskud i forhold til statens tilskud.
Befordringstilskuddet er betinget af, at afstanden mellem hjem og skole overholder følgende minimum afstande:

0.kl-3.kl 2,5 km
4.kl-6.kl 6 km
7.kl-9.kl 7 km

Skolelæge, sundhedsplejerske, tandlæge


Tilbage til forældremappen