På Vejle Friskole er brugen af computere og Ipad en integreret del af undervisningen i de forskellige fag, hvor der bl.a. arbejdes i Word, Excel, PowerPoint og billedbehandling. Desuden bruges den til afvikling af forskellige prøver og søgning på internettet.

Derfor forventer vi, at alle elever i 7., 8. og 9. klasse har deres egen pc, og at de har den med i skole hver dag. Skolen sørger for netadgang for alle og printerdrivere, så de kan udskrive her på skolen.

Alle elever i 0. til 6. klasse skal have en Ipad med hjemme fra. Skolen sørger for licens til programmerne Word, Excel og PowerPoint, samt at de kan gå på trådløst net.

Når elever har udstyr med på skolen, er det vigtigt at sige, at skolen ikke har forsikret udstyret, og vi anbefaler, at I undersøger, hvordan I er dækket af jeres egen forsikring og om nødvendigt tegner en ekstra forsikring. Hver elev har et skab, der kan aflåses, hvor de kan lægge deres computer og strømforsyning, når de ikke bruger den.


Tilbage til forældremappen