Hovedgrupperne evaluerer hvert år et aldersintegreret tværfagligt forløb, som afspejler skolens værdier og pædagogik.

Her kan du læse de tre evalueringer fra skoleåret 17-18.

Astrid Lindgren

Yngstes evaluering

Byen

Mellemstes evaluering

Vi oplevede en høj grad af læring og god tilegnelse af begreber som skat, indtægt/udgift, kommunalvalg, bankfunktioner, teknisk forvaltning og medarbejderforhold. Vi oplevede et stort engagement blandt børnene. Vi oplevede at børnene nød, at vi legede med.
Læs evalueringen her

Familieøkonomi

Ældstes evaluering

Der var mange positive tilbagemeldinger. De gik især på, at de levede sig ind i familierne, og at det føltes virkelighedsnært og relevant. Det gav desuden nogle snakke derhjemme og gav på den måde børnene en større forståelse for deres eget hjems økonomi.

Læs evalueringen her